3V & transitie

Hoe wij werken aan vervanging, vermindering, verfijning en transitie

Jaarverslag 2019
Menu

Homepage

Verantwoording

Onze kijk op dierproeven, dierenwelzijn en open communicatie

3V & transitie

Hoe wij werken aan vervanging, vermindering, verfijning en transitie

Verfijning

Verfijning is het zo goed mogelijk zorg dragen voor het welzijn van proefdieren en het zoveel mogelijk vermijden van situaties die het welzijn van de dieren aantasten. Bijvoorbeeld: kooiverrijking (strooisel, speelgoed), voldoende ruimte, groepsverblijven, intensieve controle van het welzijn, verdoving en pijnstilling.

1
Buizen voor Muizen

Twee stagiairs, Noa van Leuffen en Elke Schmitz brachten het door hen geschreven implementatieplan voor het diervriendelijker (met een buis in plaats van bij de staart) hanteren van muizen breder onder de aandacht door onder andere een presentatie op de landelijke Biotechnische Dagen van de Biotechnische Vereniging. Zij wonnen hiermee de prijs Alternatieven voor Dierproeven 2019 van het ministerie van LNV.

2
E-learning

Het 3Rs-Centre Utrecht Life Sciences verbeterde een e-learning-module over humane eindpunten: de kenmerken die bepalen wanneer een dier dat lijdt in een proef uit de proef wordt gehaald. De module biedt een extra training op dit onderwerp voor iedereen die met proefdieren werkt. De e-learning module is beschikbaar via www.humane-endpoints.info.

3 Animatievideo

De Instantie voor Dierenwelzijn Utrecht ontwikkelde een animatievideo over het melden van onverwacht ongerief, met alle zorgvuldigheidseisen die daarbij komen kijken. Hoewel bedoeld voor intern gebruikt, kreeg deze in het licht van transparantie een plaats op de website en op YouTube.

4 Cursussen over diersoorten

De cursus Proefdierkunde van de Universiteit Utrecht kreeg in 2019 internationale erkenning in de vorm van accreditatie door de Federation for Laboratory Animal Science Associations (FELASA). Het brede spectrum aan diersoortspecifieke cursussen dat wordt aangeboden is uniek in de wereld. De logische gedachte erachter is dat wie met proefdieren werkt vooral veel verstand moet hebben van de diersoort(en) waarmee gewerkt wordt. Door de aanwezigheid van de faculteit Diergeneeskunde in Utrecht is het mogelijk aanvullende professionele cursussen voor diverse (groepen) diersoorten aan te bieden.