3V & transitie

Hoe wij werken aan vervanging, vermindering, verfijning en transitie

Jaarverslag 2019
Menu

Homepage

Verantwoording

Onze kijk op dierproeven, dierenwelzijn en open communicatie

3V & transitie

Hoe wij werken aan vervanging, vermindering, verfijning en transitie

Vermindering

Vermindering is het inzetten van zo min mogelijk proefdieren bij een optimale kwaliteit van wetenschap. Bijvoorbeeld: slimme statistische analyse, het gebruik van zowel mannelijke als vrouwelijke proefdieren, het combineren van experimenten en het meerdere keren gebruiken van dieren voor diergeneeskundig onderwijs. Wat deden wij dit jaar aan vermindering?

1
Marktplaats voor restweefsel

Het 3Rs-Centre ULS, de Instantie voor Dierenwelzijn Utrecht en enkele onderzoekers werkten hard, onder andere met steun van het Utrechtse 3V-Stimuleringsfonds, aan het ontwikkelen van een digitale marktplaats voor proefdieren en restweefsel van dieren, zodat er minder proefdieren gedood hoeven te worden voor onderzoek op hun lichaamsweefsels. Dit project heeft vertraging opgelopen door vastgelopen pogingen bij een internationaal project aan te sluiten, maar wordt met onverminderde inzet voortgezet.

2
Registratie vooraf

Preclinicaltrials.eu werd eerder al opgericht door initiatiefnemer UMC Utrecht in samenwerking met het Holland Heart Institute, het Radboud UMC en de Instantie voor Dierenwelzijn Utrecht. Onderzoekers kunnen er vooraf werkprotocollen van dierproeven registreren. Doelen zijn onder andere transparantie, een betere beschikbaarheid van informatie over dierproeven die gedaan worden of zijn, en vermindering van diergebruik: door vroege kennisdeling wordt onnodig dubbel onderzoek voorkomen. Eind 2019 werden een aantal acties genomen om de bekendheid en het gebruik van de website in Utrecht en daarbuiten te vergroten: een medewerker van het UMC Utrecht werd intern aanspreekpunt over dit onderwerp voor onderzoekers, er werd geld uitgetrokken om bij het Holland Heart Institute een medewerker aan te stellen die het project coördineert, en er werden in binnen- en buitenland diverse presentaties gehouden over het platform. Het UMC Utrecht heeft aangegeven preregistratie stapsgewijs te gaan invoeren voor het preklinisch onderzoeken. Bij het ministerie van LNV werd subsidie aangevraagd voor vervolgstappen. Eén van de resultaten van het uitdragen van de boodschap was dat ZonMw preregistratie als voorwaarde stelt voor subsidie in sommige onderzoeksdomeinen.