Jaarverslag 2019
Menu

Homepage

Verantwoording

Onze kijk op dierproeven, dierenwelzijn en open communicatie

3V & transitie

Hoe wij werken aan vervanging, vermindering, verfijning en transitie

Colofon

Dit is een uitgave van het Universitair Medisch Centrum Utrecht en de Universiteit Utrecht.

Redactie

Lidewij Jansen Van Galen, Monique Janssens, Wim de Leeuw, Sietske Oosterhoff, Jan van der Valk

Fotografie

Diergeneeskunde Universiteit Utrecht, Iris Sijbom, MultiMedia UMC Utrecht, Thomas Dobber

Infographics en figuren

René Rikkers

Design en website

BrandBeat