Jaarverslag 2019
Menu

Homepage

Verantwoording

Onze kijk op dierproeven, dierenwelzijn en open communicatie

3V & transitie

Hoe wij werken aan vervanging, vermindering, verfijning en transitie

Trend aantal dierproeven

Over de periode 2001-2019 is het aantallen dierproeven dat is uitgevoerd door de Universiteit Utrecht en het UMC Utrecht gedaald van 51.900 naar 19.078. Vooral in de periode 2010-2014 was er een flinke afname van het aantal dierproeven.

i Trend aantal dierproeven
UMC Utrecht
Universiteit Utrecht