Verantwoording

Onze kijk op dierproeven, dierenwelzijn en open communicatie

Jaarverslag 2019
Menu

Homepage

Verantwoording

Onze kijk op dierproeven, dierenwelzijn en open communicatie

3V & transitie

Hoe wij werken aan vervanging, vermindering, verfijning en transitie

Betrokkenen

Een groot aantal organisaties en personen draagt bij aan een zorgvuldig proces en een ‘culture of care’. De Instantie voor Dierenwelzijn beeldt dit als volgt uit.

Leerstoelen in relatie tot dierproeven

Diergedrag

Leerstoel met betrokkenheid bij het 3Rs-Centre Utrecht Life Sciences

Welzijn van Proefdieren

Leerstoel met bijzondere aandacht voor grote proefdieren

Reproductie- en ontwikkelingstoxicologie

Leerstoel met bijzondere aandacht voor vermindering van proefdieren voor het testen van giftige stoffen.

Vergelijkende anatomie en fysiologie

Leerstoel met speciale taak het voorzitterschap van de werkgroep Transitie Proefdiervrije Innovatie Utrecht.