Verantwoording

Onze kijk op dierproeven, dierenwelzijn en open communicatie

Jaarverslag 2019
Menu

Homepage

Verantwoording

Onze kijk op dierproeven, dierenwelzijn en open communicatie

3V & transitie

Hoe wij werken aan vervanging, vermindering, verfijning en transitie

Helder beleid

Het gezamenlijke beleid rond de omgang met proefdieren bij de Universiteit Utrecht en het UMC Utrecht wordt geformuleerd en gecontroleerd door de Instantie voor Dierenwelzijn Utrecht.

In 2019 werden diverse beleidsdocumenten nieuw geformuleerd of herzien:


Beleid surplus-proefdieren, hergebruik en herplaatsing

Beleid individuele huisvesting van proefdieren

Beleid aanschaf en fok van proefdieren

Samen met de Dierenbescherming, Animal Rights en Stichting Hulp en Herplaatsing Huisdieren startten we een pilot voor het herplaatsen van knaagdieren. Knaagdieren werden al wel herplaatst bij medewerkers of studenten, maar er was nog geen beleid om ook extern te zoeken naar adoptieadressen. Dit beleid kwam in 2019 van de grond en zal in 2020 leiden tot een aanpassing van het herplaatsingsbeleid.

Dierproeven Beleid