Verantwoording

Onze kijk op dierproeven, dierenwelzijn en open communicatie

Jaarverslag 2019
Menu

Homepage

Verantwoording

Onze kijk op dierproeven, dierenwelzijn en open communicatie

3V & transitie

Hoe wij werken aan vervanging, vermindering, verfijning en transitie

Organisatiecultuur

De Instantie voor Dierenwelzijn Utrecht verzorgt alle interne communicatie met en tussen onderzoekers, biotechnici en dierverzorgers die met dierproeven en proefdieren te maken hebben. Hiermee bouwt zij permanent aan een zorgzame organisatiecultuur ('Culture of Care'). Zij is steeds in gesprek met alle betrokken partijen, van dierverzorger tot bestuurder.

Cijfers interne communicatie 2019

1x

Introductie ‘Dierproeven in Utrecht’ voor nieuwe medewerkers

12x

Nieuwsbrief Instantie voor Dierenwelzijn Utrecht

2x

Roulatieworkshops om van elkaar te leren

2x

Workshop Systematic reviews of animal studies door SYRCLE

23x

Adviestraject met onderzoekers en docenten over proefopzet en 3V

67x

Auditbezoek aan dierenlaboratoria voor controle en advies (naast reguliere werkvloerbezoeken)

13x

Bezoek aan onderzoeksafdeling voor informeren en afstemmen